ANBI

Stichting Kunst & Koningsduin

De Stichting heeft tot doel:
  1. het publiek, opeen andere wijze dan gebruikelijk, kennis laten maken met de duinen. De duinen als een natuurlijk decor voor de gepresenteerde kunstuitingen;
  2. laten zien dat de natuur in het algemeen en specifiek de duinen een grote inspiratiebron is voor kunstenaars. Dat kunst en natuur onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden;
  3. het houden van laagdrempelige evenementen waarbij het publiek eenvoudig in contact komt met de deelnemende kunstenaars. Het verrassen van het publiek door een grote verscheidenheid aan kunstvormen te tonen, zoals poëzie, literatuur, muziek, theater, dans en beeldende kunst;
  4. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelinks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

De Stichting streeft deze doelen onder meer na door evenementen te organiseren in het Noordhollands Duinreservaat.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • subsidies en donaties
  • schenkingen, erfstellingen en legaten
  • alle andere verkrijgingen en baten.

 

Het bestuur:

Voorzitter: Kees Zonneveld
Secretaris: Marianne van Gils
Penningmeester: Sjakel van Wesemael

Zowel het bestuur als de vrijwillige medewerkers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

RSIN-nummer: 855001513
KvK-nummer: 62892622

Ruime informatie over alle edities vindt u terug op deze website.

Wilt u contact met ons opnemen of heeft u een vraag maak dan gebruik van het contactformulier op deze website. Tevens kunt u hier ook de financiële verantwoording van de edities opvragen.